Kit Digital: Requeriments i funcionalitats de la categoria Comunicacions segures

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

Aquestes solucions digitals ja estan definides i depenen de cada segment d’empresa, on la quantitat d’import del bo digital que es pot fer servir pot variar entre un segment i un altre.

A continuació us facilitem la informació per la solució de digitalització: Comunicacions segures


Objectiu

Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l’empresa.

 

Imports

Per Segment III (de 0 a menys de 3 treballadors): 125€/dispositiu
Per Segment II (de 3 a menys de 10 treballadors): 125€/dispositiu
Per Segment I (de 10 a menys de 50 treballadors): 125€/dispositiu

 

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

  • SSL: la solució haurà de fer servir un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.
  • Xifrat d’extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.
  • Logs de connexió: la solució haurà de mantenir un registre dels dispositius connectats a la xarxa privada de la pime.
  • Control d’accés: la solució ha de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats per l’empresa.
  • Dispositius mòbils: la solució ha d’estar disponible per utilitzar-la des de dispositius mòbils.
  • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: cal fer una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.


Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa