Kit Digital: Requeriments i funcionalitats de la categoria Business Intelligence i Analítica

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

Aquestes solucions digitals ja estan definides i depenen de cada segment d’empresa, on la quantitat d’import del bo digital que es pot fer servir pot variar entre un segment i un altre.

A continuació us facilitem la informació per la solució de digitalització: Business Intelligence i Analítica.


Objectiu

Explotació de dades de l’empresa per la millora del procés de presa de decisions.

 

Imports

Per Segment III (de 0 a menys de 3 treballadors): 1.500.€
Per Segment II (de 3 a menys de 10 treballadors): 2.000€
Per Segment I (de 10 a menys de 50 treballadors): 4.000€

 

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

  • Integració de dades amb altres bases de dades: la solució permetrà l’accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
  • Emmagatzematge de dades: la solució haurà de proveir una capacitat d’emmagatzematge de com a mínim 1Gb per usuari.
  • Creació de panells de dades estructurades i visuals: la solució permetrà crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
  • Exportació de dades: la solució permetrà l’exportació de dades a imatges o a documents Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d’ús comú per als usuaris.

Aquesta categoria inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits en el Article 8.2, de la següent forma:

  • Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 70 hores de parametrització.
  • Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys 10 empleats): 40 hores de parametrització.
  • Segment III (Microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.


Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa