Què és un buyer persona?

Dissenya una estratègia de màrqueting efectiva definint el teu client ideal.

Què és un buyer persona?

És una representació semi fictícia del nostre consumidor ideal. És un arquetip dels consumidors dels nostres productes o serveis.

 

Quina és la importància dels buyers persona?

Els buyers persona ajuden a:

 • Definir laudiència que volem atraure i convertir.
 • Entendre amb més profunditat el nostre públic objectiu.
 • Orientar accions de màrqueting específiques i personalitzades per a cadascun.

 

Com crear un buyer persona?

 • Determina quina informació necessites.
 • Recopila les dades.
 • Diferencia els diferents perfils de clients.
 • Conta la història del teu buyer persona.

 

Què inclou un perfil de buyer persona?

 • Nom.
 • Característiques sociodemogràfiques.
 • Descripció de la vostra personalitat.
 • Interessos i objectius.
 • Punts de dolor i reptes.
 • Preferències de compra i consum.

 

Conclusió

Ja tens tots els elements per crear un buyer persona.

Utilitza’ls i dóna un impuls a la teva estratègia de màrqueting!

 

Font del contingut: Aquest article és propietat de Red.es, publicat a la web www.acelerapyme.gob.es
Data de publicació: 21 de març 2022
Pots veure l’article original
aquí

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa